Het Bezuidenhoutfonds stopt

Het Bezuidenhoutfonds stopt per 1 januari 2018. De resterende baten komen ten goede aan projecten ten gunste van statushouders die gehuisvest worden in het voormalige ministerie van SoZaWe. Het bestuur dankt iedereen die direct of indirect, via donaties of door inspanningen heeft bijgedragen aan de projecten die het Bezuidenhoutfonds heeft kunnen steunen in de afgelopen drie jaar.