Bezuidenhoutfonds

Vóór en dóór bewoners van Bezuidenhout.

Opgericht om projecten en ideeën te realiseren waar anders geen potjes voor beschikbaar zijn. Om het leven in Bezuidenhout net iets meer kleur
en glans te geven.

Enthousiaste ondernemers in het Bezuidenhout hebben de handen
ineengeslagen en het Bezuidenhoutfonds opgericht.
Doelstelling is: bijdragen aan het welzijn, de ontwikkeling en de samenhang in de wijk door het helpen realiseren van dingen die iemand niet alleen kan, die niet op andere wijze gefinancierd kunnen worden en die bijdragen aan de kwaliteit van leven in Bezuidenhout.

Ideeën?

Dat laten we aan jou over. Iets sociaal, iets praktisch, iets tastbaars,
iets ontastbaar maar wel een aanvulling op wat er nog niet is.

Niet de middelen?

Stuur een korte omschrijving van je doel.
Aan de hand van een paar criteria zullen de initiatiefnemers van het
Bezuidenhoutfonds beoordelen of jouw idee in aanmerking komt voor
financiële en/of praktische ondersteuning.