ANBI-status

Het Bezuidenhoutfonds heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat het door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). En dat heeft twee voordelen: gevers kunnen de gift volledig fiscaal aftrekken. En door het fonds  ondersteunde instanties hoeven niet zoveel belasting over het verkregen bedrag te betalen. Daarmee stimuleert de overheid het geven aan goede doelen zoals het Bezuidenhoutfonds.

Als u een bijdrage wilt doen aan het Bezuidenhoutfonds dan doet u volgens de fiscus een “gift”. Giften die u doet, mag u dus wellicht aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Met het “hulpmiddel Aftrek giften” gaat u na of uw giften aftrekbaar zijn.

Hulpmiddel Aftrek giften

Hoe werkt het?
Uw gift is aan het Bezuidenhoutfonds is vanaf 60 euro (tot maximaal 10% van uw inkomsten) volledig fiscaal aftrekbaar (afhankelijk van uw belastingtarief betaalt de fiscus tot 52 procent van uw schenking). De facto betaalt u dan netto €28,80. Maar het Fonds 1818 verdubbelt uw bijdrage. En er komt dus 120 euro in de pot! En hoe meer u geeft, hoe interessanter het wordt. Geeft u 100 euro, dan betaalt u netto 48 euro en ontvangen wij 200 euro! En als u 1000 euro geeft dan ontvangen wij 2000 euro en betaalt u netto 480 euro. Daarmee kunt u zeer effectief onze wijk steunen.

U moet wel kunnen aantonen aan de fiscus dat u de gift gedaan heeft, bv via bankafschriften. Eventueel kunt u desgevraagd een nota van ons daarvoor krijgen. Daartoe moet u dan even een verzoek bij ons indienen.

U kunt een incidentele gift doen of een periodieke gift. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met ons.

Lees meer over giften aan ANBI’s op de site van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/