Missie & Visie

Stichting Bezuidenhoutfonds heeft als doelstelling de bevordering van de leefomgeving en de sociale samenhang in de Haagse wijk Bezuidenhout.

Missie & Visie

Stichting Bezuidenhoutfonds is een door vrijwilligers geleide stichting, die mensen bij elkaar brengt om de leefbaarheid in de wijk Bezuidenhout te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert of initieert het Bezuidenhoutfonds uiteenlopende lokale projecten en initiatieven. Hiervoor werft het Bezuidenhoutfonds inkomsten, bouwt het fonds een reserve op ten behoeve van de continuïteit en werkt het fonds zoveel mogelijk samen met instellingen, ondernemers en betrokken particulieren. Het fonds werkt samen met en wordt ondersteund door Lokale Fondsen Nederland (LFN).

Stichting Bezuidenhoutfonds richt zich op:

  • het bijdragen aan het welzijn, de ontwikkeling en de samenhang in de wijk Bezuidenhout;
  • het verbeteren van de kwaliteit van leven in de wijk Bezuidenhout;
  • het bevorderen van onderling contact en samenwerking tussen bewoners met verschillende (culturele) achtergronden (jong, oud, denker, doener, onafhankelijk van gezindte of religie);
  • zodat deze bewoners elkaar beter begrijpen en ondersteunen;
  • waartoe geprobeerd wordt lokale projecten te doen realiseren;
  • die bij voorkeur een meer dan eenmalig karakter en effect hebben c.q. gedurende langere tijd zichtbaar en merkbaar aanwezig blijven in de wijk.

Stichting Bezuidenhoutfonds heeft voor ogen dat een samenwerkende groep mensen meer dingen kan realiseren dan je als individu. Samenwerking tussen bewoners die nu al actief, of juist nog niet actief zijn, het daartoe onderling contact leggen om zo buurtactiviteiten en lokale projecten te organiseren en faciliteren, leidt tot meer sociale samenhang en een prettiger leefomgeving, omdat die gezamenlijk wordt vorm gegeven.

Stichting Bezuidenhoutfonds streeft er naar contact te leggen met al bestaande bewonersorganisaties, winkeliersverenigingen en grote en kleine ondernemers en bedrijven in de wijk, en waar mogelijk hun financiële ondersteuning te verwerven. De organisatie van het fonds is in handen van vrijwilligers, met een minimale inzet van professionals.

Stichting Bezuidenhoutfonds heeft geen winstoogmerk en is geregistreerd als ANBI*.

Stichting Bezuidenhoutfonds streeft ernaar lokale projecten financieel mogelijk te maken of te ondersteunen. Hiertoe worden door de stichting geworven bijdragen en sponsorgelden ingezet, waarbij LFN een belangrijke bijdrage levert aan de financiële middelen van Bezuidenhoutfonds.

Het motto van Stichting Bezuidenhoutfonds is:

Goud voor Bezuidenhout

*Algemeen Nut Beogende Instelling
Zie ook pagina ‘ANBI’