De criteria

Komt jouw idee in aanmerking voor ondersteuning uit het Bezuidenhoutfonds?

Bezuidenhoutfonds nodigt bewoners van de wijk uit om projecten aan te melden die men graag gerealiseerd zou willen zien in de wijk. Dit kan via de site van Bezuidenhoutfonds.

Door het bestuur wordt bekeken of de aangemelde projecten voldoen aan de gestelde criteria waarna de goedgekeurde projecten op de site worden gepubliceerd. Bewoners kunnen via de site hun stem uitbrengen op het project dat hen het meest aanspreekt.

Het project met de meeste stemmen ontvangt de gevraagde financiële ondersteuning, wanneer er veel mensen gedoneerd hebben en er nog geld over is krijgt het project dat tweede is geworden financiële ondersteuning, daarna het derde en zo verder indien van toepassing. Als er niet meer projecten zijn wordt het gedoneerde geld bewaard tot de volgende ronde waarin projecten aangemeld kunnen worden en begint het proces opnieuw.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning door
Bezuidenhoutfonds moeten projecten in ieder geval de volgende kenmerken hebben:

 • het project moet de samenhang, het welzijn en/of de leefomgeving in de wijk bevorderen;
 • er moet een eigen inbreng zijn van degene die een project aandraagt (“zelf doe ik…”);
 • het project mag geen direct commercieel doel hebben;
 • uitvoering van het project vraagt bij voorkeur samenwerking van
  bewoners met verschillende achtergronden of is in het belang van
  bewoners met verschillende achtergronden;
 • het project mag geen individueel belang op het oog hebben;
 • het project bevordert of kent een of meer van de volgende aspecten: duurzaamheid,
  groepsbelang, betrokkenheid van vrijwilligers, voorkomen en
  tegengaan van uitsluiting en isolement van bewoners, effect voor
  langere termijn;
 • de realisatie van het project moet plaatsvinden in de wijk
  Bezuidenhout.

Stichting Bezuidenhoutfonds is powered by:
Ondernemersnetwerk Bezuidenhout